top of page

KWALITEIT IN KINDEROPVANG, ELKE DAG OPNIEUW IN HET KLEINE KASTEELTJE (MARIAKERKE, GENT)

WAT MEER INFORMATIE OVER ONZE DIENSTEN

Kinderdagverblijf Het Kleine Kasteeltje in Gent (Mariakerke) voorziet opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar (maximumcapaciteit van 18 kinderen). Alle kinderen zijn bij ons welkom, zonder onderscheid van nationaliteit, geslacht, cultuur, geloof of levensovertuiging. De rechten van elk kind worden uitdrukkelijk geëerbiedigd. 

Wij willen een veilige, kindvriendelijke en huiselijke omgeving creëren en zorgen ook voor opvoedkundige begeleiding als aanvulling op de opvoeding thuis. Om de kinderen zich thuis te laten voelen is het belangrijk dat we de gewoontes van thuis zo goed mogelijk kennen om ze ook op te kunnen volgen. 

Ouders juist informeren over de werking van het kinderdagverblijf vinden wij zeer belangrijk. Wij maken gebruik van een belangrijke-gebeurtenissenboekje. Hierin kun jij als ouder belangrijke mededelingen noteren, zodat wij daar in de loop van de dag rekening mee kunnen houden. Via deze weg kunnen wij ook informatie met jou delen. 

In het dagverloop zijn er stimulerende activiteiten voor je kind en momenten van vrije keuze. De omgeving in onze kinderopvang is aangepast aan het ontwikkelingsniveau van ieder kind. Elk kind krijgt kansen om zich tot een zelfstandige persoon te ontwikkelen en wordt met alle respect benaderd. Een kind wordt nooit, onder geen enkele omstandigheid, alleen gelaten. 

Ouders hebben altijd toegang tot het kinderdagverblijf. Omdat goede opvang begint met een respectvolle samenwerking tussen ouders en medewerkers is het zinvol dat er bij het brengen en afhalen van je kind tijd voorzien wordt om gegevens uit te wisselen over het verloop van de dag. 

Onze voorziening beschikt voor elk kind over een volledig ingevulde inlichtingenfiche. Deze fiche helpt ons rekening te houden met de eet-, slaap-, speel- en verzorgingsgewoonten, gedragskenmerken, bijzonderheden in de aanpak en medische gegevens van het kind. 

Onze begeleidsters hebben veel ervaring in kinderopvang en leggen aan Kind & Gezin een diploma, een doktersattest en een getuigschrift van goed gedrag en zeden voor. Ook beschikt elke begeleidster over een EHBO-attest. 

ONS VOLLEDIG HUISREGLEMENT IS OP AANVRAAG VOOR IEDEREEN BESCHIKBAAR.

logo Kinderdagverblijf Het Kleine Kasteeltje
logo Kinderdagverblijf Het Kleine Kasteeltje

CONTACTEER ONS

MEER WETEN? BEL OF MAIL HET KLEINE KASTEELTJE!

bottom of page