top of page

OPVANG OP MAAT VAN IEDER KIND BIJ KINDERDAGVERBLIJF HET KLEINE KASTEELTJE 1

KLEIN KASTEETJE 1

Kinderdagverblijf Het Kleine Kasteeltje voorziet opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar en heeft een opvangcapaciteit van 18 kindjes.


Wij staan open voor alle kindjes zonder enig onderscheid te maken op grond van cultuur, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. De rechten van het kind worden uitdrukkelijk en zondermeer geëerbiedigd. 


Wij streven naar het creëren van een veilige, kindvriendelijke en huiselijke omgeving en zorgen voor een opvoedkundige begeleiding als aanvulling op de opvoeding thuis. Om de kinderen zich thuis te laten voelen is het belangrijk dat we de gewoontes van thuis zo goed mogelijk weten zodat wij die kunnen opvolgen.  

Picture2.jpg
Picture3.jpg
Picture1.jpg

Wij maken gebruik van een belangrijk gebeurtenissen-boekje. Hierin kan u als ouder de belangrijkste mededelingen noteren zodat wij dit in de loop van de dag ter harte kunnen nemen. Ook kunnen wij via deze weg informatie meedelen naar u toe.


In het dag verloop zijn er zowel stimulerende activiteiten als ook vrije keuze van het kind. De omgeving is aangepast aan het ontwikkelingsniveau van ieder kind. Onder geen enkele omstandigheid wordt een kind alleen gelaten. Elk kind krijgt kansen om zich tot een zelfstandig persoon te ontwikkelen en wordt met alle respect benaderd. 


Het juist informeren aan ouders over de werking van het kinderdagverblijf vinden wij zeer belangrijk. Ouders hebben steeds toegang tot het kinderdagverblijf. Omdat goede kinderopvang vertrekt vanuit een respectvolle samenwerking tussen ouders en de medewerkers is het zinvol dat bij het brengen en afhalen van het kind de nodige tijd voorzien wordt om gegevens uit te wisselen over het verloop van de dag. 

Onze voorziening beschikt voor elk kind over een volledig ingevulde inlichtingenfiche. Deze fiche helpt ons rekening te houden met de eet-, slaap- , speel- en verzorgingsgewoonten, gedragskenmerken, bijzonderheden in de aanpak en de medische gegevens van het opgevangen kind.   


Onze begeleidsters hebben al héél wat ervaring omtrent kinderopvang en leggen aan Kind & Gezin een diploma, een doktersattest en een getuigschrift van goed gedrag en zeden voor. Ook beschikt elke begeleidster over een attest van EHBO.

Picture4.jpg
logo Kinderdagverblijf Het Kleine Kasteeltje
logo Kind & Gezin

CONTACTEER ONS

INTERESSE IN ONS KINDERDAGVERBLIJF? BEL OF MAIL ONS DAN VOOR MEER INFORMATIE!

bottom of page